Kroki

Do Życia

TO

Narzędzia stanowiące fundament uczciwości i wolności

opracowane w zakresach takich jak:

Profilaktyka zdrowotna człowieka i edukacja społeczna

Rozwiązania wspomagające gospodarkę

Źródła energii do pozyskania i użycia wspólnotowego

Edukacja prawna wspomagająca wzrost społeczności

oraz

Rozwiązania społeczne

czyli

Niezbędne działania, informacje i narzędzia sprawcze: