Ostatni krok.

wykorzystanie narzędzi transparentności narodowej i znaczenia jedności.

Informacje publiczne służące życiu w autonomii i wolności.

ZAPOZNACIE SIĘ W STOPNIU ZAAWANSOWANYM Z:

Całym procesem wyjścia z systemu.

Odcięciem się od obecnego systemu podatkowego i walutowego.

Znaczeniem tożsamości i wolności narodowej.

PRZEJDŹ DO: