➤uwAgi. aktualizacja 2022-04-05 16:05
 1. desideratum = działanie z wiedzą i intuicją = świAdomość
 2. Chen = wszyscy i każdy z osobna -: Zgromadzenie Narodu Polskiego -: Rada NP -: Skarb NP
  :- nie szkodzić, nie wpuszczać ludzi w maliny -: testowanie systemów polityko-ekonomiczno-prawnych
  :- DRY, niezależnie od ograniczeń wiele sytuacji jest typowych i marnotrastwem byłoby się powtarzać
 3. flow czyli przepływ zadań. Wkrótce każda rozmowa będzie miała swoje komentarze/faq/forum/blog i grupę
 4. Stopniowo z praktyki i testowania systemów powstanie wiedza praktyczna; R1, W2 itp to zaimki/zmienne póżniej wykorzystane do typologii, systematyzacji i bazy wiedzy

prawo Chen

a

prawo

nauka, zgoda

prawo naturalne

Poszczególne przypadki/kazusy mają swoje odbicie w prawie naturalnym. f to flow czyli przepływ zadań w ramach niezawodnego planu prosperowania

prawo zwyczajowe

prawo stanowione

sprawy

przejscie w niedozwolonym miejscu

przejscie R1

f38 przejscie R1

przejscie R1 wrobienie

 1. oszustwo procesowe
 2. zasada swobodnej oceny dowodów
 3. grupa przestępcza sędziów, policjantów i innych funkcjonariuszy publicznych. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej

skucie

skucie R1

 1. Zażalenie na bezprawne zatrzymanie, skucie, przeszukanie
  f40 skucie R1 będzie skucie-r
 2. Sądzony przez SSR Mizeracka

maseczka

maseczka R1

wyrok nakazowy skutkujący komornikiem skutkujący kuratorem sądowym skutkujący aresztem; zamiana mandatu 100 zł najpierw na 30 dni prac społecznych a potem na 2 dni aresztu
f41 maseczka R1 będzie maseczka-r
1. zażalenie do 3 maja 2022

maseczka R1 wrobienie

Skazany przez SSR Mizeracka
1. oszustwo procesowe
2. zasada swobodnej oceny dowodów
3. grupa przestępcza sędziów, policjantów i innych funkcjonariuszy publicznych. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej

adhoc

art. 23 Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 nie wykazali swoich uprawnień do zajmowanych stanowisk
rozstrój
morderstwo świadka

wnoszę i żądam dopuścić dowód przesłuchania r1 w charakterze pokrzywdzonego z przesłuchania
na okoliczność
 oszustw procesowych z art. 286 par 1 kk
 działania zorganizowanej grupy przestępczej funkcjo na pubink 258 kk 
 podawanie oczywistych kłamstw podawanych do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe dotyczących 
i innych poważnych przestępst na moją szkodę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.